شائولین خونگ چوان(شائولین سرخ)

ووشو

سانداوانگ

 

"سانداوانگ" به معنای مبارزه برتریا سلطان مبارزه آزاد کونگ فوی چینی(ووشو) متدی است که توسط اساتید خبره پس ازسالها بررسی مطالعه و تعمق در سبک های مختلف پا به عرضه ظهور نهاد. در این زمینه افراد برجسته و مستعدی بطور موثر فعال بودند که از میان ایشان می توان از آقای "ماجونگ شوین" استاد سرشناس و قهرمان اسبق ووشو چین را نام برد. ساندا شامل دودسته عمده است که عبارتند از:

1-ساندای مدرن (که به آن سان شو نیز می گویند)

2_ساندای سنتی (که به آن ساندای ملی نیز میگویند)

تاریخچه نوین "ساندا" به سال ها پیش باز میگردد زمانی که یکی از فرماندهان ارشد چینی برای تعلیم گروه کثیری از اعضای ارتش خود اساتید

هنرهای رزمی را از استانهای مختلف چین گرد هم آورد تا با مشارکت یکد یگرروش جدید و سهل الوصولی را به منظور ارتقای توانایهای جسمی و مبارزه ای افراد بوجود آورند.بد ین ترتیب ساندای نظامی با سه ویزگی سادگی مستقیم و کاربردی بوجود آمد.این روش با قوانین فیزیکی آناتومی بیومکانیک و فیزیولوژی به عنوان یک هنر کامل مبارزه ای شامل کلیه مهارتهای رزمی تکنیکهای درگیری پرتابی و رزم تن به تن با اتکا بر تکنیکهای کاربردی ووشو چینی توسعه و عمومیت یافت بطوریکه هنرجویان ارشد این رشته همواره مهارت خود را در قالب مبارزه به نمایش می گذاشتند.

در طی دو قرن اخیر ساندای مدرن که غالبا به ان سان شو هم گفته میشود توسط انجمن ووشو چین توسعه و گسترش یافت بطوری که هم اکنون ساندای مدرن(سان شو) بعنوان یکی از دو بخش اصلی مسابقات بین المللی رشته ووشو جایگاه ویزه ای را پیدا نموده است لیکن مهمترین مسله ای که هنرهای رزمی چینی در سالهای اخیر با آن روبرو بوده کم رنگی جنبه آموزشی و توسعه بخش مبارزه ای آن در سطح دنیا می باشد از این رو سانداوانگ و شیوهای مبارزاتی آن با هدف ایجاد یک رشته متمرکز آموزشی مسابقاتی و تخصصی در بخش مبارزه و روشهای کاربردی شامل کلیه بخشهای ساندای سنتی نظامی و مدرن و تکنیکهای ممتد های سنتی همچون سیولوم پای(نن شائولین) تولدی تازه یافت. تمرینات اجرای فرم در این شیوه بمنظور کسب مهارتهای ویژه ای است که در حال حاضر جنبه مسابقاتی ندارند.

 

مختصری از ویژگیهای بخشهای مختلف مسابقاتی ساندا

ساندای مدرن:

در این بخش افراد در یک محوطه 8*8 بر روی یک سکو با ارتفاع 60 سانتی متر از سطح زمین در سه راند دو دقیقه ای مطابق قوانین مصوب با یکدیگر به رقابت می پردازند.تجهیزات شرکت کنند گان شامل : دستکش محافظ دندان کاپ محافظ سینه محافظ ساق روپایی شورت و تی شرت ورزشی خواهد بود

ساندای سنتی

در این بخش افراد در یک محوطه 8*8 متر به صورت سکو یا 6*6  متر بصورت رینگی که اطراف آن را با طناب محصور نموده اند در سه راند دو الی سه دقیقه ای مطابق قوانین مصوب با یکدیگر به رقابت می پردازند.تجهیزات شرکت کنند گان نیز شامل : دستکش محافظ دندان کاپ شورت و تی شرت ورزشی است که با توجه به سطح فنی مسابقات و در نظر گرفتن جوانب ایمنی مبارزین کمیته برگزار کننده مسابقات مجاز به استفاده از کلاه(محافظ سر) به منظور ایمنی بیشتر شرکت کنندگان در مسابقات خواهد بود

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 13:27  توسط عدالت طهماسبی  |